Website Hit Counter
 
   
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  
๑. ตำแหน่งที่รับสมัครสอบ ๑.๑ พนักงานจ้างตามภารกิจ ๑.๑.๑ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน ๑ อัตรา ๑.๑.๒ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน ๑ อัตรา
   
องค์ความรู้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)  
ปัจจุบันประเทศในอาเซียน มีอยู่ 10 ประเทศ โดยมีข้อมูลของแต่ละประเทศดังนี้
 
 
 
ประกาศประกวดราคาอาคารศุนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
ประกวดราคาก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขนาด 81 - 100 คน
 
ประมูลซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิงแบบเอนกประสงค์ 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล มีกำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า 200 แรงม้า บรรจุน้ำได้ไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร พร้อมปั๊มน้ำและอุปกรณ์ จำนวน 1 คัน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)  
ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉิม มีความประสงค์จะดำเนินการประมูลซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิงแบบเอนกประสงค์ 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล มีกำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า 200 แรงม้า บรรจุน้ำได้น้อยกว่า 6,000 ลิตร จำนวน 1 คัน ราคากลาง 2,190,000.- บาท (-สองล้านหนึ